Duitse verzekeraarssluiten asbestrisicos uit

(afp/tijd) - De Duitse verzekeraars dekken schade veroorzaakt door asbest in gebouwen niet meer. In België is er nog geen sprake van een dergelijke maatregel. Toch hangen talrijke Amerikaanse en Europese verzekeraars torenhoge schade-eisen boven het hoofd. Asbest, een isolatiemateriaal, kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en kan longkanker veroorzaken. Asbestslachtoffers worden in ons land meestal vergoed door het Fonds voor Beroepsziekten.