Duitsland, bakermat van videosculptuur

(tijd) - Nu het medium 'video' stilaan als een volwaardige kunstdrager wordt beschouwd, duiken her en der videoretrospectieves op. Momenteel loopt in het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst 'Video-Skulptur in Deutschland seit 1963': onder meer dank zij de Fluxus-beweging was Duitsland de bakermat in Europa voor dit artistieke genre.Videokunst bestaat nu zo'n dertig jaar en is bijna al die tijd de 'modernste' (en vaak omstreden) kunstdrager geweest. Nu wordt die technische pioniersrol overgenomen door de digitale computerkunst, zodat video toe lijkt aan de eerste kunsthistorische beschouwingen. Een paar jaar terug konden de verworvenheden van de Belgische videokunst in het Antwerpse MUHKA bekeken worden, nu brengt het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst 'Video-Skulptur in Deutschland seit 1963', een rondreizende tentoonstelling die, op vraag van het Duitse Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen, werd samengesteld door video-expert Wulf Herzogenrath en voor het eerst te zien was in november '94 in Rostock.