Duitsland beperkt invoer van Brits rundvlees

(tijd) - De Duitse Bondsraad, waarin de zestien deelstaten zetelen, stemde voor een beperking van de invoer van Brits rundvlees. De parlementairen laten het aan de regering over uit te maken wanneer de maatregel ingaat. Op die manier kan Bonn nog enige tijd juridische aktie van de EU-kommissie tegen het Duitse invoerverbod vermijden. Intussen kan ook verder gezocht worden naar een Europese aanpak van het probleem van de ziekte van de dolle koeien (BSE), die aan de basis ligt van het invoerverbod.Volgens de Duitsers kan de runderziekte BSE (boviene spongiforme encefalopathie) de menselijke hersencellen aantasten, en dat alleen al door het eten van vlees van een dier dat door de ziekte was aangetast. Bonn legt een verband tussen BSE en de ziekte van Creutzfeld-Jakob, die de menselijke hersenen doet aftakelen. Duitsland wil geen Brits rundvlees meer binnenhalen, zolang niet wetenschappelijk bewezen is dat het vlees van BSE-koeien veilig is voor konsumptie.