Duitsland: binnen jaar wet op handel met voorkennis

Theo Waigel, de Duitse minister van financiën zegt in een interview met de krant Die Welt dat hij vóór juni 1992 een reglementering omtrent de handel met voorkennis zal klaar hebben die tegemoet komt aan de Europese richtlijnen terzake. "Wij zullen de middens van mogelijke insiders definiëren en straffen vastleggen. Inbreuken die opzettelijk werden begaan, kunnen tot een gevangenisstraf van maximum twee jaar leiden en nalatigheid zal bestraft worden met boetes tot 500.000 mark. Tot op heden bestaat er in Duitsland nog geen enkele vorm van wetgeving die de handel met voorkennis beteugelt. De plaatselijke financiële wereld stelt zich tevreden met een erekode die frauduleuze transakties verbiedt. Recent aan het licht gekomen inbreuken hebben echter dat gentlemen's agreement drastisch op de helling gezet.