Duitsland heft embargo op Brits rundvlees op

(tijd) - Duitsland heeft eindelijk het invoerverbod voor Brits rundvlees opgeheven. De Bundesrat, de vertegenwoordiging van de deelstaten, heeft met 39 stemmen voor en 30 tegen ingestemd met de opheffing van het embargo. Noord-Rijnland-Westfalen, Baden-Württemberg, Saarland, Beieren, Hessen en Thüringen stemden tegen.De Europese Unie vaardigde in maart 1996 een algemeen uitvoerverbod uit voor Brits rundvlees, na alarmerende berichten over de mogelijke overdracht van BSE of dollekoeienziekte op de mens. In augustus van vorig jaar bliezen de EU-lidstaten dit embargo af. De uitvoer van Brits rundvlees is sindsdien onderworpen aan strenge voorzorgsbepalingen.Frankrijk weigerde vorig jaar het embargo op te heffen en wordt hiervoor vervolgd voor het Europees Hof van Justitie. Ook tegen Duitsland ondernam de Europese Commissie reeds gerechtelijke stappen. De stemming op de Bundesrat werd immers meermaals verdaagd. Intussen verkreeg de Duitse overheid wel garanties voor etikettering en inlichtingen voor de consument over de oorsprong van het vlees. Die garanties hebben de meeste deelstaten over de brug gekregen.SymbolischDe deelstaten die tegenstemden bleven nog strengere controleregels eisen. Toch is de discussie in Duitsland, anders dan in Frankrijk, eerder symbolisch. Duitsland voerde voor de boycot maar weinig Brits rundvlees in. Het ging om ongeveer honderd ton per jaar, minder dan 2 procent van de Duitse consumptie.De Europese Commissie en politieke en landbouwkringen in Londen reageerden gisteren verheugd op de Duitse beslissing. Brussel stelde verscherpte tests op de aanwezigheid van BSE in alle slachthuizen in de Europese Unie in het vooruitzicht. KV