Advertentie
Advertentie

Duitsland moet steun Bremer Vulkan terugvorderen

(tijd) - De Europese Commissie oordeelde woensdag dat de failliete Duitse scheepsbouwgroep Bremer Vulkan 788,7 miljoen Duitse mark (16,2 miljard frank) aan steun voor Oost-Duitse scheepswerven grotendeels in verlieslatende West-Duitse filialen stak. De Duitse regering moet tijdens de faillissementsprocedure zoveel mogelijk van de onterecht toegekende steun terugvorderen van de ondernemingen.Bremer Vulkan verwierf in respectievelijk 1992 en 1993 twee Oost-Duitse scheepswerven: MTW-Schiffswerft en Volkswerft Stralsund. In het kader van de herstructurering van deze scheepswerven mocht Bremer Vulkan uitzonderlijk staatssteun ontvangen.