Duitsland plant forse verlaging bedrijfsbelasting

BONN (reuter) - Een door de Duitse minister van financiën Theo Waigel benoemde kommissie stelt voor om de belasting op bedrijfswinsten van 65% tot 50% te herleiden. De maatregel moet in 1994 of 1995 van kracht worden en zal de regeringsinkomsten met 16,8 miljard DM per jaar inkrimpen. Dezelfde Waigel oogst kritiek met zijn voorstel om de telefoontarieven op te trekken. De fel betwiste invoering van een autowegenvignet wordt veiligheidshalve opgeschort.