Duitsland wil 30% belasting op fondsinkomsten

(tijd) - Het Duitse ministerie van financiën heeft een voorstel ingediend om de inkomsten die Duitse investeerders uit buitenlandse beleggingsfondsen betrekken met 30 procent te belasten. Eerder dit jaar werd al een voorheffing van 30 procent op rente-inkomsten ingevoerd. Het voorstel heeft alleen betrekking op de buitenlandse inkomsten die via een Duitse financiële instelling worden uitbetaald. Inkomsten die bijvoorbeeld via een Luxemburgse bankrekening worden betaald vallen buiten de voorgestelde regeling.