Duitstalige CSP vraagt vierde gewest

(belga) - De Duitstalige kristendemokraten, de Christlich- Soziale Partei (CSP), hebben zaterdag op hun kongres gepleit voor een vereenvoudiging van de federale strukturen in ons land, en voor de oprichting van een vierde gewest voor de Duitstaligen. Vanuit dit Duitse gewest kunnen dan samenwerkingsakkoorden afgesloten worden met de andere gewesten. Op korte termijn wenst de CSP dat de Duitstalige gemeenschap een aantal bevoegdheden van het Waalse Gewest zou kunnen uitoefenen.