Duitstaligen moeten monumenten aan Walen vragen

(tijd) - De duitstalige gemeenschap krijgt de bevoegdheid over monumenten en landschappen niet terug door een nationale wet. Bij de eerste faze van de jongste staatshervorming werd deze bevoegdheid van de gemeenschappen overgeheveld naar de gewesten. Zeer tot ongenoegen van de Duitstaligen die hierdoor dit bevoegdheidsterein dienden over te laten aan het Waalse gewest.