Duizenden "illegaal' ingeplante bedrijven krijgen amnestie

BRUSSEL (tijd) - Gemeenschapsminister Theo Kelchtermans van ruimtelijke ordening is bereid de spons te vegen over de met de gewestplannen strijdige inplanting van bestaande bedrijven. Meer dan 10.000 doorgaans kleine familiebedrijfjes in Vlaanderen bevinden zich in die situatie (schrijnwerkerijen, drukkerijen, bouwbedrijven...). De amnestiemaatregel houdt in dat de betrokken ondernemingen voortaan zonder problemen een milieuvergunning kunnen krijgen.