Dukakis zwijgzaam over ekonomisch programma

Dukakis verspilt maar weinig woorden als hem gevraagd wordt welk ekonomisch beleid hij zal voeren. Meestal beperkt hij zich ertoe te wijzen op het Mirakel van Massachusetts, dat hij in zijn eigen staat verwezenlijkt heeft. Gedurfde uitspraken over ekonomische knelpunten moet men van hem echter niet verwachten. Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat hij een grote ekonomische ommezwaai beoogt. Jesse Jackson heeft Dukakis' ekonomische doelstelling in het verleden dan ook "to manage the mess' genoemd.