Advertentie
Advertentie

Duke Energy, niet zo defensief

Amerikaanse elektriciteitsbedrijven stonden de jongste maanden in de kijker. Dit was vooral te danken aan de ongelooflijke situaties in Californië. Stroomonderbrekingen in Silicon Valley, stel je voor. Met dergelijke evenementen haal je natuurlijk het voorpaginanieuws. Wat bij de beleggers echter ook weergalmde, was de potentiële faling van twee Californische elektriciteitsdistributeurs. Deze mogelijkheid woog natuurlijk op de ganse sector, waardoor heel wat Amerikaanse elektriciteitsbedrijven onterecht werden afgestraft. Van waar het misverstand? Diverse elementen konden leiden tot verwarring. In de eerste plaats mag men niet uit het oog verliezen dat de (de)regulering van de elektriciteitsmarkt kan verschillen van staat tot staat (weliswaar binnen een federaal kader). Problemen in Californië impliceren dus helemaal niet problemen in bijvoorbeeld New York. Voorts moet men kijken naar vraag en aanbod in elke staat. In Californië is deze zeker onevenwichtig. Ten slotte moet men een onderscheid maken tussen enerzijds elektriciteitsdistributeurs en anderzijds elektriciteitsproducenten.Laten we beginnen met het laatste punt. Het zijn wel degelijk Californische elektriciteitsdistributeurs die financiële problemen hebben. Zij kunnen de hogere energieprijzen, aangerekend door de onafhankelijke elektriciteitsproducenten, niet doorrekenen aan de Californische consument. De deregulering had dit afgesproken; in ruil kregen de klassieke energiedistributeurs een vergoeding voor hun stranded costs: inefficiënte of vervuilende kern- of energiecentrales die moesten opgeruimd worden. Probleem is het onevenwicht tussen vraag en aanbod in Californië. Hoe is het zover gekomen? Enerzijds steeg de vraag sterker dan verwacht, anderzijds was en is er de strenge milieureglementering die nieuwe investeringen afremde en/of serieus vertraagde. De energieprijzen zijn door dit onevenwicht zo hoog dat de elektriciteitsdistributeurs zo geld verliezen bij elke verkochte MWh.Dit is echter geen probleem voor de energieproducenten, zoals bijvoorbeeld Duke Energy. Door de negatieve berichtgeving was het aandeel van 86 naar 65 dollar getuimeld. Aan de huidige koers noteert het aandeel aan een koers-winstverhouding van 15,3. Dit is iets hoger dan een klassieke waardering, maar veel te laag voor een groep die meer en meer als een onafhankelijke elektriciteitsproducent beschouwd mag worden met stevige groeivooruitzichten op middellange termijn. Vergeet ook niet dat Duke niet alleen in Californië actief is maar ook elders in de Verenigde Staten en zelfs beschouwd mag worden als een heuse multinational met operaties in onder andere Brazilië en Australië. De laatste kwartaalwinstcijfers waren beduidend hoger dan de consensus en men mag dan ook nog positieve winstherzieningen verwachten in de eerstvolgende weken, wat eerder een uitzondering is in deze moeilijke dagen. GHClub uit Kortrijk aanvaardtnieuwe leden. Inlichtingen: Lommez, 056/35.07.04 of Debaere, 056/32.59.41.