Dunkel vraagt EG en VS landbouwtwist bij te leggen

BRUSSEL-PARIJS (tijd/afp) - De centrale onderhandelingsgroep van de Uruguay-ronde heeft de direkteur-generaal van de Algemene Overeenkomst voor Handel en Tarieven (GATT), Arthur Dunkel, gevraagd persoonlijk bij de Amerikaanse regering en de Europese kommissie tussenbeide te komen om beide instanties ertoe aan te zetten hun bilaterale landbouwgeschillen op te lossen, om aldus de Uruguay-ronde te redden.