Duplat bepleit snellere goedkeuring en publicatie jaarrekening

De voormalige voorzitter van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF), Jean-Louis Duplat, bepleit een snellere goedkeuring van de jaarrekeningen door de vennootschappen. Nu krijgen zij wettelijk de tijd tot 30 juni. Dat is veel te lang. Een termijn van drie maanden voor de goedkeuring door de algemene vergadering van de statutaire, enkelvoudige jaarrekening zou veel realistischer en vooral nuttiger zijn. Voor derden, zoals de kredietmanagers van leveranciers, is de verstrekte informatie vaak reeds verouderd op het moment van publicatie en dus veel minder bruikbaar. De kredietmanagers moeten echter niet alleen oog hebben voor de puur boekhoudkundige ratios maar ook voor andere elementen uit jaarrekening en jaarverslag naast een goede kennis van het bedrijf zelf. Vooral eventuele wijzigingen van de duur van het boekjaar en de waarderingsregels moeten nauwlettend bekeken worden. Kris Barrezeele