Advertentie
Advertentie

Duplat vraagt nieuwe audit en bijkomende middelen

BRUSSEL (tijd) - Jean-Louis Duplat, voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), vraagt een bijkomende audit om de kwalitatieve werking van zijn toezicht te onderzoeken, evenals een kostprijsvergelijking op internationale schaal. Die audit van McKinsey zou sommige conclusies van de eerder gemaakte audit van Price Waterhouse moeten verduidelijken, zoniet weerleggen. Overigens blijkt uit de bestaande audit dat het banktoezicht in ons land niet kostendekkend werkt en dat de marktcontrole door de beurs van Brussel op inbreuken hoger ligt dan die door de CBF, gerekend naar kostprijs per werknemer.CBF-voorzitter Duplat had een 'gedachtenwisseling' met de kamercommissie van Financiën over het banktoezicht in het algemeen en de fraude bij Crédit Lyonnais Belgium in het bijzonder. Maar Duplat ging ook in op de audit van Price Waterhouse. De CBF-voorzitter koos voor de aanval: hij vroeg om een bijkomende audit en bijkomende middelen. Volgens hem is een objectieve audit die ook een internationale vergelijking maakt het enige werkbare instrument. Philippe Maystadt, minister van Financiën, is bereid om op dat verzoek in te gaan. Naar onze informatie is McKinsey aangezocht om deze klus te klaren.