Duplat wil gedragskode voor tussenpersonen

(tijd) - "Als de financiële tussenpersonen niet vlug werk maken van de invoering van een gedragskode in het eigen bedrijf, zullen anderen het doen met aanbevelingen en dwingende wetten'. Deze waarschuwing uitte voorzitter Jean- Louis Duplat van de Bankkommissie gisteren in Brussel in een toespraak voor de franstalige kristelijke werkgevers.