Dupont hoopt met spionnen strijd tegen racisme te winnen

(tijd) - Christian Dupont (PS), de federale minister van Gelijke Kansen en Maatschappelijke Integratie, wil anonieme proefpersonen inzetten om bewijzen van discriminatie te verzamelen. De spionnen zouden ingezet worden na een klacht over discriminatie bij bijvoorbeeld sollicitaties, het zoeken naar een huurwoning of aan de ingang van een discotheek.

Deze week bleek nog dat het bijzonder moeilijk is om discriminatie te bewijzen. De twee jaar oude antidiscriminatiewet werd amper vijf keer toegepast om discriminatie aan te pakken. De auteurs van een studie over de wet hekelden het lange wachten op de invoering van een praktijktest. Het gaat om een experiment waarbij, via anonieme proefpersonen, wordt nagegaan of een groep inderdaad wordt gediscrimineerd. Het koninklijk besluit dat nadere regels dient te bepalen om die test uit te voeren, blijft echter uit.

Dupont verklaarde gisteren in Het Laatste Nieuws dat hij de laatste hand legt aan zo'n KB waarin de spelregels staan over wat zo'n testpersoon mag doen en hoe die te werk moet gaan. Hij hoopt het KB vrijdag door de ministerraad te laten goedkeuren.

Het plan werkte gisteren heftige reacties los. De ondernemersorganisatie Unizo spreekt van 'contraproductieve en nutteloze provocaties' en 'een schoolvoorbeeld van verdachtmaking en wantrouwen ten aanzien van werkgevers'. Unizo stelt dat de spionnen onverdraagzaamheid en achterdocht zullen stimuleren en positieve acties gericht op de aanwerving van allochtonen zullen ondergraven.

Het Vlaams Belang sprak gisteren van een aanfluiting van de rechtsstaat. 'Wanneer het voorstel wet wordt, zullen onschuldige mensen zich voor de rechter moeten verantwoorden omdat ze er door de handlangers van minister Dupont zijn ingeluisd', zei VB-voorzitter Frank Vanhecke.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud