Dupont wil meer vrouwen en allochtonen in ambtenarij

(tijd) - De federale minister van Ambtenarenzaken, Christian Dupont (PS), heeft een actieplan klaar dat de diversiteit van de federale ambtenarij de volgende drie jaar moet bevorderen. De overheidsmanagers zullen beoordeeld worden op hun inspanningen om een 'positief actiebeleid' te voeren. Academici van drie universiteiten onderzochten in opdracht van Dupont de tewerkstelling van vrouwen, personen van vreemde oorsprong en personen met een handicap bij de overheid.