Dupré wil kollektor weer kans geven

LAAKDAL. - Het gebruiken van de rioolkollektor langsheen het Albertkanaal is een noodzakelijk en realistisch onderdeel voor het saneren van het bekken van de Laak en de Grote Nete. De kollektor moet de zoutbelaste afvalwaters van Tessenderlo Chemie rechtstreeks naar de Schelde brengen zonder pompen, enkel gravitair. Zelfs met de allerstrengste normen en met de meest gesofistikeerde saneringstechnologie aan de bron blijft Tessenderlo Chemie zwaar zoutbelaste afvalwaters lozen. Dergelijke lozingen in een zoetwatermilieu, zoals dat momenteel gebeurt in de Laak, kunnen niet blijvend geduld worden. Zo blijft de Laak een dode rivier. Het lozen via de kollektor betekent geen enkele bijkomende belasting voor de Schelde. Ontzilten van de enorme afvalwaterhoeveelheden is technisch en ekonomisch evenmin verantwoord.