Duquesne vraagt politie extra waakzaam te zijn

(tijd) - De federale minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne (MR), heeft de politiediensten gevraagd vandaag extra waakzaam te zijn. België heeft weliswaar geen enkele reden om aan te nemen dat één jaar na de aanslagen op de WTC-torens in New York (11/09/2001) ons land de plaats voor een terroristische aanslag zou zijn, maar toch is de politie gevraagd aanwezig te zijn in het straatbeeld en potentiële doelwitten als de Amerikaanse of Israëlische ambassade extra te bewaken. Dat raakte bekend tijdens een werkbezoek van minister Duquesne aan de antiterrorismecel van de Brusselse federale politie. De minister feliciteerde tijdens het bezoek de speurders voor hun successen. De tienkoppige cel legde onmiddellijk na de aanslagen op de WTC-torens in New York twee terroristische netwerken bloot.De speurdersgroep had vorig jaar amper zeven eenheden en heeft maar met moeite enkele extra speurders bijgekregen. De ploeg is nu nog te klein om de vele onderzoeksdaden af te werken. De minister beloofde gisteren dat hij inspanningen zou doen om het aantal speurders op te trekken, maar benadrukte dat het meer een kwalitatief dan een kwantitatief probleem is. De speurders die in de strijd tegen het terrorisme worden ingezet, moeten zich inleven in de onderzoeksmaterie en de islam. Nationale eenheidDe minister kondigde aan dat hij de de structuren voor de terrorismebestrijding wil aanpassen zodat een efficiëntere werking mogelijk is. De speurderscel moet een nationale eenheid worden die nauw samenwerkt met alle Belgische diensten die zich met terrorisme bezighouden. Ook de antiterroristische gemengde groep (AGG), die voor de regering risicoanalyses van terroristische dreigingen moet maken, moet nauw bij de nationale eenheid aanleunen en ondergebracht worden bij het crisiscentrum. Nu valt de AGG onder de bevoegdheid van Justitie en Binnenlandse Zaken. SV