Duration als geschikt werkinstrument voor portefeuillebeheer

(tijd) - Veel mensen denken dat bij obligaties enkel het kredietrisico speelt, namelijk de kans dat de emittent problemen krijgt inzake schuldaflossing. Zij onderschatten het probleem. De onvoorspelbare evolutie van de marktrente heeft eveneens een invloed op de waarde van een obligatie. Gelukkig bestaat er een probaat middel om die invloed te neutraliseren: de duration. Via deze techniek stellen vermogensbeheerders de gemiddelde looptijd van hun portefeuille bij, waardoor het rendement op voorhand gekend is.Eerst enkele basisbegrippen. Een obligatie is een lening van ondernemingen of staatsinstellingen, opgesplitst in schuldbekentenissen aan toonder voor een bepaald bedrag. Dat bedrag, de nominale waarde, is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de emittent en een handvol fundamentele en technische aspecten, zoals de eventuele mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling. Daarbovenop krijgt de obligatiehouder periodiek een vergoeding voor het ter beschikking stellen van zijn geld: de coupon. Obligaties hebben een eindige levensduur en zijn in regel verhandelbaar, zodat de obligatiehouder zijn stukken kan verkopen tegen de marktprijs.