Dure beursintrodukties dank zij dirty tenders

LEUVEN (tijd) - De beursintrodukties die in '84-'91 op de Brusselse beurs werden uitgevoerd, leverden tussen het tijdstip van intekening en de eerste normale beursdag een rendement op dat 6,6 procentpunt boven het beursgemiddelde lag. Beursintrodukties waren dus een goede zaak. Wel lag deze return hoger bij de meeste buitenlandse introdukties. Dit komt door het type bedrijven dat in België werd geïntroduceerd én de gekozen introduktiemetode. Doorgaans ging het om de dirty tender, een introduktiemetode die België als één van de eersten in praktijk bracht.