Dutroux zegt A en nooit B

(tijd) - Op de derde zittingsdag van het proces tegen Marc Dutroux ontkende de hoofdverdachte alles wat niet zonneklaar is. Hij kwam terug op eerdere verklaringen en bekentenissen en probeerde de schuld in de schoenen van andere beschuldigden te schuiven. Hij maakte daarbij handig gebruik van obscure theorieën over netwerken. Op geen enkel moment kwam hij met bewijzen.