Duurzaam herstel in crisisregio's komt pas in 2000

(tijd) - In haar 'Economic Outlook' hangt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een genuanceerd beeld op van de economische ontwikkelingen in de niet-OESO-lidstaten. De Aziatische economieën hebben het ergste achter zich, maar van een echt herstel is pas sprake vanaf volgend jaar. In Latijns-Amerika blijft Brazilië een factor van onzekerheid. Het land sleurt bovendien de Argentijnse economie mee in zijn val. In de tweede helft van 1998 kregen de Aziatische economieën hun tweede adem, zodat de juiste voorwaarden werden gecreëerd voor een heropleving. Maar, merkt de OESO op, de werkloosheid gaat nog steeds in stijgende lijn en er zijn ook weinig tekenen van een herstel van de binnenlandse vraag of van de productie.