Duurzaam herstel of strovuur?

Nu het oorlogsgeweld verstomt, rijst de vraag of de aandelenmarkten over voldoende dynamiek beschikken om resoluut hogerop te klimmen. De recente opmars stemt hoopvol, maar het zou wel eens een strovuur kunnen zijn als zich geen duurzame economische opleving en winstverbetering zouden manifesteren.