Advertentie
Advertentie

Duurzaam ondernemen

Op 30 april houdt het Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in Arbeidssituaties (Lucina) een studiedag over Duurzaam ondernemen. Het begrip duurzaam ondernemen is gemeengoed geworden, maar het is niet altijd duidelijk wat men er precies onder verstaat. De vertaling ervan naar doelstellingen en processen op bedrijfsniveau is niet evident. De studiegroep wil een inspanning leveren om dit begrip te concretiseren en te optimaliseren, vooral op vier domeinen preventiebeleid, arbeidsveiligheid, milieubeleid en mensmanagement. Onder andere Jef Roos, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond, Theo Rombouts, voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en professor dr. Johan van de Kerckhove, directeur van het Lucina doen elk hun zeg.Inlichtingen: Lucina, tel: 016/33.89.88, fax: 016/33.89.78, e-mail: LUCINA@upv.kuleuven.ac.be.