Duurzame groei leidt tot een hogere en vlakkere rendementscurve

De wereldwijde konjunkturele heropleving is gepaard gegaan met hevig stijgende rentetarieven. Houders van obligaties konden daar niet om lachen. Beleggers die nu wensen te (her)investeren kunnen daarentegen instappen tegen vrij aantrekkelijke rendementen. Toen de Federal Reserve op vrijdag 4 februari haar richtinggevende rentetarieven voor het eerst sinds vijf jaar optrok, verwachtte niemand dat dit katastrofale gevolgen zou hebben voor de obligatiemarkten. De Fed argumenteerde dat de verhoging van de korte-termijnrente toekomstige inflatie zou verhinderen. Meteen was het hoge woord eruit: inflatie. De markt besteedde vanaf dat moment ontzettend veel aandacht aan alle ekonomische cijfers die een tipje van de inflatiesluier konden oplichten. De CRB-index werd zelfs vanonder het stof gehaald. En ondanks de zeer ruwe samenstelling van deze index, had iedere stijging ervan een inzinking van de obligatiemarkten tot gevolg. De vrees voor inflatie nam niet af, integendeel.