Advertentie
Advertentie

Duurzame landbouw opdracht voor boer én consument

(tijd) - De verduurzaming van de landbouw, die tegelijk economische efficiëntie, milieuvriendelijke productie en sociale aanvaardbaarheid nastreeft, vergt een heroriëntering van de landbouwbedrijvigheid, maar ook een wijziging van het gedrag van de consument. Dat is de rode draad in de discussienota over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen, die gisteren in het Vlaams Parlement voorgesteld werd en de basis vormt voor een breed maatschappelijk debat.