DVV-konsulentenagenten ontevreden

Een aantal verzekeringsagenten van De Volksverzekering (DVV) is niet tevreden over het voornemen van hun maatschappij om de voorziene verlaging van de premies burgerlijke aansprakelijkheid auto volledig op hen af te wentelen. De Vereniging van DVV-konsulenten die zegt één derde van alle DVV-konsulenten te vertegenwoordigen stelt in een mededeling dat de direktie van DVV het spel niet eerlijk speelt.