Advertentie
Advertentie

Dwangsommen voor niet-uitvoering EU-arresten

BRUSSEL (tijd) - Als België in de toekomst arresten van het Europees Hof van Justitie naast zich neerlegt, loopt het gevaar dagelijkse dwangsommen tussen 125.000 en 7,5 miljoen frank te moeten betalen. Dit blijkt uit de methode die de Europese Commissie gisteren voor de berekening van die dwangsommen vaststelde. Alleen het Europees Hof kan die dwangsommen opleggen.Als lidstaten van de Europese Unie de EU-wetgeving overtreden en hiervoor door het Europees Hof van Justitie worden veroordeeld, moeten ze vanzelfsprekend de nodige maatregelen nemen om de EU-wetgeving na te leven. Het Verdrag van Rome legt die verplichting tot uitvoering van de arresten van het Europees Hof op.