Advertentie
Advertentie

E-business leerstoel

De Antwerpse Associatie van universiteiten en hogescholen en ADM organiseert de derde e-businessleerstoel. Die wil op een aanschouwelijke manier een aantal aspecten van e-business belichten, zowel vanuit een beleidsmatige als vanuit een praktische hoek. De twee doelgroepen, studenten en professionals, worden apart benaderd zodat optimaal op hun specifieke voorkennis en vragen kan worden ingespeeld.Op woensdag 20 maart spreekt Carl Moons, managing director van Soft Cell over B2B-portalen. Voor wie loont het portalen te bouwen? Wat zijn de voordelen? Hoe verloopt de integratie tussen een portaal en de achterliggende informatiesystemen? Wat zijn de kritische succesfactoren? En de nieuwe evoluties? Deze en andere vragen worden beantwoord in deze presentatie die rijkelijk geïllustreerd wordt met concrete voorbeelden.Wanneer: 21maart 2002 (voor de professionals)Waar: UAMS, St. Jacobsmarkt 9-13, Antwerpen, lokaal KS.203Prijs: 75 euroInlichtingen: www.ebiz.ua.ac.beUitdagingen in e-securityDoor een unieke bundeling van e-security expertise en technologieën te Leuven werd onlangs L-SEC ( Leuven Security Excellence Consortium ) opgericht. De stichtende leden van L-SEC - Banksys, Cryptomathic, DATA4s, HyperTrust, K.U.Leuven, Telindus, Ubizen, Utimaco Safeware en PriceWaterHouseCoopers - willen hun krachten gebruiken om Leuven en België als een wereldwijd kennis- en expertisecentrum voor e-security te promoten en hun technologische knowhow voort te versterken. Het doel is niet enkel technologie- en kennisontwikkelaars maar ook gebruikers optimaal toegang te verschaffen tot beschikbare expertise, technologieën en e-security-diensten. Naar aanleiding van de oprichting van deze VZW wordt een eerste seminarie georganiseerd met als thema e-security Challenges for the 21st Century.Waar: Brabanthal, Zaal Terra, Researchzone HaasrodeWanneer: dinsdag 12 maart, van 9.15 uur tot 18.30 uur.Prijs: 60 euro voor Leuven.Inc leden, 75 euro voor andere deelnemers (excl.BTW)Inlichtingen: Nicole De Smyter, info@leuveninc.com, tel.:016/40.11.90, fax.:016/40.81.47 (inschrijven kan tot 5 maart)Een businessplan opstellen en uitvoerenDe eerste drie sessies zijn gericht op het ontwerpen, formuleren, schrijven en presenteren van een businessplan. De twee laatste sessies behandelen de problemen bij de uitvoering van dit plan. En plan moet voldoende concreet zijn om de haalbaarheid te kunnen toetsen en dienst te doen als beheersinstrument. Het moet genoeg informatie bevatten om raden van beheer en bestuur te overtuigen, om financiers enthousiast te maken. Een plan is ook een communicatie-instrument. Het moet niet alleen inhoudelijk sterk staan, maar ook vormelijk aan minimale eisen voldoen. Vele plannen blijven dode letter en worden niet volgens het boekje uitgevoerd. In het tweede deel van het programma wordt ingegaan op de hindernissen die het uitvoeren in de weg staan. Verder worden communicatie en bijsturing van de strategie ter discussie gesteld.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenWanneer: 15, 22 & 29 maart, 19 & 26 april 2002 van 14u00 tot 17u30Prijs: 1099,- euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03 286 04 66, of per mail: academie@tijd.beDe koopDe koop is een van de meest courante benoemde overeenkomsten. Toch zijn er bijzonder weinig actuele studies die de koopovereenkomst omvattend behandelen. Het kooprecht is nochtans volop in beweging. Niet alleen is er de toekomstige toepassing van de richtlijn inzake consumentenkoop; ook de recente evoluties in de civiele en commerciële rechtspraak verdienen de volle aandacht. Bijgevolg is er een grote nood aan studies die ingaan op zowel het algemeen verbintenissen- en contractenrecht, de consumentenwetgeving, het Weens Koopverdrag, als de specifieke handelsrechtelijke regels. Vanuit deze optiek is op initiatief van de rechtsfaculteiten van de KULAK en de U.L.B. deze interuniversitaire studiedag totstandgekomen. Wanneer: Woensdag 20 maart 2002 Waar: KULAK (Kortrijk)Prijs: 175 EUR (excl. 21 % BTW), incl. boek (Uitgave Die Keure), lunch, koffie-frisdrankenInlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17. E-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beBasiscursus beleggen: technische en Fundamentele analyseIn het eerste deel worden de voornaamste begrippen en indicatoren uit de technische analyse uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden in het grafiekenprogramma Vision. Na de inleidende beschouwingen over het nut en de beperkingen van technische analyse wordt aandacht besteed aan het herkennen van de trend en mogelijke trendwijzigingen op de koersgrafiek. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de meer algemene trendanalyse, met indicatoren zoals advance-decline. In het tweede deel bekijken we de fundamentele analyse met als voornaamste onderwerpen macro-economische schets (VS, Europa en Japan), kapitaalmarktanalyse en de aandelenanalyse. Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenWanneer: 14 & 21 maart 2002 van 18u30 tot 22u00Prijs: 139,- euro per avond (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03 286 04 66, of per mail: academie@tijd.beConflicten bij agentuurovereenkomstenEen agentuurcontract is een instrument bij uitstek bij nationale en grensoverschrijdende commercialisering van producten of diensten. Maar niettegenstaande de wet van 13 april 1995, die het statuut voor de handelsagent specifiek geregeld heeft, een uitvoering is van een Europese richtlijn, worden ondernemingen nog altijd geconfronteerd met aanzienlijke verschilpunten in de wetgeving van de verschillende landen van de Europese Unie. Bovendien wordt ook handel gedreven met een aantal Europese landen, die geen lid zijn van de Europese Unie (Polen, Hongarije, Tsjechië,...) of met niet-Europese landen. In de praktijk blijkt dan ook dat dikwijls conflicten ontstaan bij het afsluiten van dergelijke contracten (ook in een Belgische context), die in bepaalde gevallen preventief voorkomen konden worden.De bedoeling van deze werksessie met maximaal twintig deelnemers is dan ook om diegenen die in een onderneming bij de commercialsering van producten en diensten betrokken zijn, te wijzen op discussiepunten, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen.Wanneer: Donderdagnamiddag 21 maart 2002 Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelPrijs: 400 EUR (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 GENT, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beGebruik van joint venture en acquisitiestructuren Om zich beter te wapenen om in de global economy een rol van betekenis te spelen, gaan veel ondernemingen over tot het overnemen van concurrenten, toeleveranciers of worden met deze ondernemingen joint ventures aangegaan.Nadat een dergelijke beslissing op management vlak is genomen, rijst de vraag hoe een dergelijke deal vanuit juridisch en fiscaal oogpunt best kan worden gestructureerd.In de praktijk wordt vastgesteld dat er in dit verband meer en meer fiscaal transparante structuren worden opgezet. Via een doordachte planning is het immers mogelijk zo bepaalde additionele fiscale voordelen te genereren. Deze werksessie met maximaal twintig deelnemers heeft tot doel een overzicht te bieden van de diverse mogelijkheden die bestaan en gedetailleerd te bespreken welke elementen van de structuur precies het fiscale voordeel genereren en hoe dit voordeel kan worden gemaximaliseerd.Wanneer: Donderdagnamiddag 21 maart 2002 Waar: de Holiday Inn Gent Expo HotelPrijs: 400 EUR (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 GENT, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17 e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beHervorming personen- en vennootschapsbelastingDe hervorming in de personenbelasting is opgebouwd rond vier grote pijlers. De vermindering van de fiscale druk op de inkomsten uit arbeid, de neutraliteit van de fiscaliteit ten opzichte van de samenlevingsvorm, een grotere fiscale aandacht voor kinderlast binnen het (éénouder)gezin, en de vergroening van de fiscaliteit komen aan bod. Wat de vennootschapsbelasting betreft, wordt ingegaan op de recentste wetswijzingen. Er zijn maatregelen genomen die specifiek zijn afgestemd op de KMOs. De regering heeft ook diverse nationale en internationale gunstmaatregelen genomen om zo de Belgische economie open te stellen voor de wereld. Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 25 maart 2002 van 14u00 tot 17u30Prijs: 239,- euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03 286 04 66, of per mail: academie@tijd.beStrategisch account managementIn dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn om een succesvolle strategie te ontwikkelen, en worden de vaardigheden bijgebracht die nodig zijn om een doeltreffend accountplan te kunnen opstellen.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenWanneer: 14 maart 2002 van 9u30 tot 17u00Prijs: 449,- euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03 286 04 66, of per mail: academie@tijd.beBedrijfsinterne milieuzorg, audit, inspectieElke onderneming moet rekening houden met de ingrijpende maatregelen die de toezichthoudende ambtenaren van de milieu-inspectie kunnen nemen. Tevens bestaat in het kader van de strafrechtelijke afhandeling van vastgestelde inbreuken overleg tussen de milieu-inspectie en de diverse gerechtelijke instanties.Het lijdt bijgevolg geen twijfel dat de factor milieu een belangrijke rol speelt in de dagelijkse werking van de onderneming, maar ook een belangrijk item zal zijn bij de overnames, gezien de impact van milieufactoren op bedrijfsresultaten.Wanneer: Dinsdagnamiddag 16 april 2002 Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Prijs: 199 euro (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17 e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.