Advertentie
Advertentie

E-business

Dit tiendaags seminarie wil een overzicht geven van zowel de managementzijde als de technische kant van e-business. Er wordt ingegaan op tien aspecten: e-businessstrategieën, front office, integratie met back office, e-marketing, e-CRM (Customer Relationship Management), e-procurement, m-business (Mobile), juridische en fiscale problematiek, beveiliging, en het performantie management.Het seminarie werd ontwikkeld in samenwerking met Arthur Andersen, PriceWaterhouseCoopers en Inno.com.De opleiding vindt plaats op 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 21 februari, 6, 14, 20 en 27 maart 2001. Inl. : Universiteit Antwerpen Management School, Caroline Tas, tel: 03/220.47.36; fax: 03/220.47.34, e-mail: caroline.tas@ua.ac.be.IT-projectmanagementIIR Technology houdt een seminarie over De geheimen achter succesvol IT-projectmanagement. Dit tweedaags trainingsprogramma vindt plaats op 30 en 31 januari in Brussel, op 21 en 22 maart in Antwerpen en op 12 en 13 juni weer in Brussel.Deze cursus tracht een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Hoe maakt u uw IT-project tot een succes?; Hoe stelt u een realistisch projectplan op; Wat is het beste kader voor uw IT-project; Hoe voorkomt u dat u uw projectgrenzen moet verleggen.Inl.: 02/775.67.97.Website and Intranet Software EngineeringDe Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) organiseert een opleiding over Website and Intranet Software Engineering. UAMS wil u in staat stellen op een vrij korte periode een diep inzicht te krijgen in een groot aantal internettechnologieën. Daarnaast wil het uw perspectief verrruimen, en de interactie tussen deze technieken en een aantal bedrijfs- en omgevingsfactoren bijbrengen, zoals de definitie van de visie, de beveiliging, de integratie met e-business. Het UAMS-diploma Website and Intranet Software engineering wordt toegekend na volledige deelname aan de cursus en het afwerken van een projectopdracht.Inl.: UAMS, tel: 03/220.47.36, fax: 03/220.47.34, e-mail: caroline.tas@ua.ac.be.KleurennotaIn november en december organiseerde de VU twaalf debatavonden waar telkens één concreet luik van de Kleurennota werd besproken. Op zaterdag 16 december om 9 u.30 volgt het nationale sluitstuk in het Vlaams Parlement met een Kleurennota-colloquium dat open staat voor alle geïnteresseerden. Externe deskundigen leiden de themas Vlaanderen in Europa, welvaart, welzijn en levenslang leren in, waarna een debat volgt.Inl.: VU, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel.: 02/219.49.30, fax 217.35.10, e-mail: debat.kleurennota@volksunie.be.