E-government in de sociale zekerheid

Het e-governmentproject van de sociale zekerheid moet het controleproces en het gegevensverkeer vlotter maken. Het doel is de werkgever stapsgewijs toegang te verlenen tot het netwerk van de sociale zekerheid. Het moet de gelegenheid bieden interactief gebruik te maken van socialezekerheidsgegevens. De verschillende maatregelen zijn de elektronische kwartaalaangifte en de nieuwe aangifte voor sociale risicos. Dimona is dan weer de aangifte van begin en einde van de tewerkstelling.