Eb en vloed

Op de Amerikaanse markt komt en gaat de inflatievrees. De dollar zet zijn klim vrijwel ongehinderd voort.Bijna met de voorspelbaarheid van vloed en eb komt en gaat de inflatievrees op de Amerikaanse obligatiemarkt. De voorbije maand ging de stroom eerder in de richting van laagwater: de consumptieprijzen namen minder snel toe dan verwacht, hetzelfde gold voor de tewerkstellingskosten. Allemaal signalen dat inflatie nog niet voor morgen is, wat de rente opnieuw een dalende trend deed inzetten. De Amerikaanse obligaties haalden daarmee een return van ongeveer 1 procent, de andere markten pikten een graantje mee. Uitzonderingen vormden Japan, waar het economisch herstel langzaam een feit wordt, en Canada, waar de aankondiging van verkiezingen voor gespannen zenuwen zorgde.