EBES ziet wel wat in gasturbines

ANTWERPEN (tijd) - De elektriciteitsproducent EBES is bereid samen met de industrie te onderzoeken of de technische en ekonomische voorwaarden aanwezig zijn voor oprichting van een decentrale eenheid voor de gekombineerde produktie van elektriciteit en warmte. EBES wil desgevallend de integrale investering en de exploitatie van zulk een gekombineerde centrale voor zijn rekening nemen, en wil de centrale desgevraagd ook opnemen in zijn globaal produktiepark.