EBWO: Oosteuropese handel vlotter doen verlopen

BRUSSEL (tijd) - De EBWO is er onder de leiding van Jacques de Larosière en van vice-voorzitter Ron Freeman in geslaagd zich te profileren als een ontwikkelingsbank die denkt en leent als een privé-bank. Uit de initiatieven voor dit jaar blijkt dat de bank ook een missie wil volbrengen. Zo wil de EBWO via een aantal nieuwe programma's de handel in Oost-Europa vlotter doen verlopen. Nieuw is tevens dat de bank samenwerkingsakkoorden gaat afsluiten met industriële partners. Danone kreeg de primeur.'We hebben Danone gezegd dat we 100 miljoen dollar ter beschikking willen stellen voor investeringen in Oosteuropese bedrijven uit de voedingssektor,' aldus Bernard Snoy die in het direktiekomitee van de EBWO naast België en Luxemburg ook Slovenië vertegenwoordigt.