Advertentie
Advertentie

EC: 'Euro zal belang van dollar fors inkrimpen'

(tijd) - Volgens de Europese Commissie zal de euro de belangrijkste rivaal van de dollar worden. De Europese eenheidsmunt zal immers leiden tot lagere rentetarieven waardoor een immense obligatiemarkt zal ontstaan. Dat leidt wereldwijd tot een dalend gebruik van de dollar. Een werkdocument van de EC hierover voorspelt verder dat de Europese regeringen en de Europese Centrale Bank zeer actief de wisselkoerspolitiek zullen beïnvloeden.De studie van de Europese Commissie onderzoekt de impact van de euro op de wereldmarkten na de start van de Europese Monetaire Unie op 1 januari '99. 'Het document moet bijdragen tot de discussie over de gevolgen van de EMU', aldus een woordvoerder bij de Commissie. Hoewel de laatste tijd steeds meer twijfel rijst over de startdatum van de EMU en de landen die zullen deelnemen, is 'de Commissie er van overtuigd dat de euro een belangrijke rol zal spelen op de internationale markten. Zelfs als de euro enkel maar Europa's belangrijkste munten zal vervangen, dan nog zal meer dan een derde van de beleggingsportfolio's belegd zijn in euro. Hierdoor wordt de euro even belangrijk als de dollar.'