ECB geeft aanzet tot strenger toezicht op elektronisch geld

(tijd) - De Europese centrale bank (ECB) roept de Europese toezichthouders op de ontwikkeling van het zogenaamde elektronisch geld gepaard te laten gaan met een strikter toezicht. Elektronisch geld zal op korte termijn immers het monetair beleid van de centrale bankiers beïnvloeden en er bestaat vandaag nog een reeks hiaten in de regelgeving waardoor elektronisch geld aan de normale controles zou kunnen ontsnappen. De opmerkelijke groei van het gebruik van elektronisch geld, o.a. door de snelle uitbreiding van Internet, zijn voor de ECB aanleiding om een aantal knelpunten aan te kaarten. 'Het is van het grootste belang dat onder druk van de groei van het elektronisch geld de prijsstabiliteit en de functie van geld als rekeneenheid behouden blijven', stelt de ECB. 'Bovendien is een aantal regelgevende maatregelen nodig om de efficiënte werking van en het vertrouwen in het betalingssysteem, de bescherming van de gebruiker en de handelaar, de stabiliteit van de financiële markten en de bescherming tegen misbruiken te vrijwaren.'