Advertentie
Advertentie

ECB kondigt eerste herfinanciering op lange termijn aan

(tijd/reuters) - De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde aan dat het zogenaamde Eurostelsel vandaag via zijn eerste langetermijnherfinanciering voor 45 miljard euro (1.815 miljard frank) liquiditeiten zal verstrekken aan de banken. Zij gaf ook een indicatie van het liquiditeitsbeleid dat het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) of Eurostelsel in het eerste kwartaal zal voeren. Het ESCB, dat de ECB en de nationale centrale banken omvat, gebruikt twee soorten herfinancieringsoperaties. De basisherfinancieringen, het instrument waarmee de geldmarkt wordt gestuurd, vinden wekelijks plaats en hebben een looptijd van twee weken. De langetermijnherfinancieringen, die niet tot doel hebben signalen te sturen naar de geldmarkt, vinden maandelijks plaats en hebben een looptijd van drie maanden.