ECB lijkt niet van plan voorbeeld Fed te volgen

(tijd) - De Europese Centrale Bank (ECB) herhaalt in haar maandrapport dat het inflatiegevaar nog niet geweken is en dat de groeivooruitzichten gunstig blijven. Ze suggereert daarmee opnieuw dat ze niet van plan is net als de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente te verlagen. Economen verwachten dat de ECB pas in mei of juni haar monetair beleid versoepelt.Het commentaar in het ECB-maandrapport herhaalt bijna letterlijk de tekst die de ECB vorige week publiceerde na de vergadering van de raad van bestuur. De ECB merkt op dat het inflatiegevaar is gedaald maar nog niet is verdwenen. Ze voegt eraan toe dat de economische groei dit jaar ten minste gelijk is aan de potentiële groei, die groei in een regio lang kan volhouden zonder dat inflatoire spanningen ontstaan.De tekst van het ECB-commentaar werd al enkele dagen geleden geschreven en houdt dus geen rekening met zeer recente ontwikkelingen, zoals de Amerikaanse renteverlaging van woensdag. Maar het is weinig waarschijnlijk dat de ECB de laatste dagen haar visie fundamenteel veranderde.Bestuurder Edgar Meister van de Bundesbank verklaarde in een interview met het persbureau Reuters dat er geen reden is waarom de ECB het voorbeeld van de Fed moet volgen. Gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank zei in een interview met LAgefi dat de ECB de stemming op de financiële markten niet negeert, maar hij beklemtoonde dat het niet de markten zijn die het monetair beleid bepalen. Dit interview werd echter afgenomen voor de Fed haar basisrente verlaagde. Voorts onderstreepte Quaden dat er geen tegenstelling bestaat tussen de strijd tegen de inflatie en de verdediging van de economische groei. WV