ECB publiceert details over haar instrumentarium

FRANKFURT (reuters) - De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde vrijdag een rapport dat technische details bevat over de manier waarop zij vanaf 1 januari liquiditeiten zal verstrekken aan de banken. Zij verduidelijkt hoe de financiële instellingen zullen kunnen deelnemen aan de openmarktverrichtingen van de ECB en hoe het stelsel van monetaire reserves zal werken.De ECB deelt mee dat zij al op 4 januari haar eerste belangrijke herfinancieringsoperatie zal aankondigen. Zoals de meeste andere centrale banken zal de ECB via openmarktinstrumenten de liquiditeit van het financieel systeem bijsturen. Zij zal vijf soorten openmarktinstrumenten gebruiken: repo's, aan- en verkopen van effecten, de uitgifte van schuldbewijzen, valutaswaps en deposito's. Het belangrijkste instrument wordt een wekelijkse repo met een looptijd van twee weken.