Echo Bay maakt weer winst

(tijd) - De goudmijn Echo Bay maakte over 1993 een nettowinst van 3,6 miljoen dollar, tegenover een nettoverlies van 31,7 miljoen dollar het jaar voordien. De gunstige ontwikkeling van het resultaat is het gevolg van verschillende faktoren: een hogere produktie, een betere prijs voor het goud en een verlaging van de produktiekosten.