Echo's van Gezelle

Het tijdschrift Gezelliana is een uitgave van de UFSIA in samenwerking met het Guido Gezellegenootschap. De bedoeling is (de studie van) Gezelles werk bekend te maken bij een breed publiek. Het nieuwe nummer (2002/2 - 2003/1) heet 'Echo's' en wil de deuren van de Gezellestudie opengooien. 'Literatuur laat sporen na. Die sporen komen terecht in nieuwe literaire werken, vormen een echo die zich voortzet en teksten beinvloedt. De echo van Guido Gezelle valt nog steeds te horen', zegt samenstelster Dietlinde Willockx. Daarom staat in dit nummer niet alleen Guido Gezelle in de kijker maar vooral dichters en prozaschrijvers bij wie echo's van zijn werk terug te vinden zijn. De essays in dit nummer bekijken verbanden tussen Gezelles werk en dat van andere, meestal hedendaagse, auteurs zoals Huub Beurskens, H.H. Ter Balkt, Herman de Coninck, Karel van de Woestijne en Kees Ouwens. De essayisten (o.m. Paul Claes, Erik Spinoy en Geert Buelens) werken vanuit een specifieke invalshoek zodat een breed spectrum aan benaderingen ontstaat. Dat levert verrassende lezingen op van zowel Gezelle als de andere dichters. Daarnaast werden gedichten en prozafragmenten opgenomen van Vlaamse en Noord-Nederlandse auteurs waarin naar Gezelles werk wordt verwezen of waarin Gezelle zelf figureert. Pol Hoste, Joris Note, Kamiel Vanhole, Bart Vonck, Miguel Declercq, Koen Peeters en Huub Beurskens leverden bestaande of nieuwe bijdragen. Dit nummer van Gezelliana wil zo Gezelles werk actualiseren en de bestaande benaderingen verbreden. Gezelliana UFSIA, Prinsstraat 13 kamer D221, 2000 Antwerpen. Info: lisette.baetenaua.ac.be of dietlinde.willockxaua.ac.be