Advertentie
Advertentie

Echte Brandy wordt beschermd

BRUSSEL (tijd) - Om iedere verwarring tussen echte Brandy en andere geestrijke dranken wier naam het woord Brandy bevat te vermijden, heeft de Europese kommissie een verordening uitgevaardigd waardoor de fabrikanten van dranken zoals Plum Brandy, Apricot Brandy, Cherry Brandy enz. op het etiket duidelijk moeten vermelden dat het om een likeur gaat, terwijl ook de oorsprong van de alkohol aangeduid moet worden. In ruil voor de naleving van die verplichtingen, worden voor die likeuren afwijkingen toegestaan op een verordening van mei 1989 die de bepaalt welke eigenschappen geestrijke dranken (whisky, rum, brandy enz.) moeten vertonen.