Echte Europese Unie veronderstelt een grondwet

(tijd) - In de diskussie over het 'demokratisch deficit' van de Europese Unie gaat het om de bevoegdheden van het Europees parlement. Daarbij wordt dikwijls gemakshalve vergeten dat een echte demokratie niet alleen op een parlement maar ook op een grondwet steunt. En die is er voor Europa niet, nog niet.De gedachte dat de Europese Unie ook een konstitutionele parlementaire unie zou kunnen zijn, is wel al enkele keren aangekaart. Zo heeft het rapport-Spinelli in 1984 de diskussie tussen de lidstaten over institutionele aanpassingen gevoed. Die beweging leidde uiteindelijk tot de Europese Akte, de motor voor het aktieprogramma van de Europese interne markt. Ook in de aanloop naar het Verdrag van Maastricht heeft het halfrond goed huiswerk afgeleverd.