Advertentie
Advertentie

Eco-emballages en DSD dekken een andere lading

DSD en Eco-emballages verschillen vooral op het vlak van financiering van de ophaling, de kostprijs per inwoner en de recyclage- en hergebruikpercentages die worden opgelegd door de overheid. Maar omdat het recenter is, heeft Eco-emballages wel lessen getrokken uit de Duitse ervaring en wil het vooral minder hard van stapel lopen. De Belgische ecotaks heeft dan weer een andere basisfilozofie. De ecotaks wordt alleen geheven als er een milieuvriendelijker alternatief bestaat. Het Belgische Fost Plus legt zichzelf geen percentages op. Het is de wet op de ecotaks die een getrapte verhoging van de recyclagepercentages oplegt. De drankverpakkingen die deze recyclage- en hergebruikpercentages naleven zijn vrijgesteld van de ecotaks. PVC valt naast de prijzen, vermits de wetgever oordeelde dat het gebruik van PVC als verpakkingsmateriaal helemaal niet voor vrijstelling in aanmerking komt. De heffing bedraagt 15 frank per literverpakking met een minimumtaks van 7 frank. Een en ander moet echter worden uitgewerkt door de nog op te richten opvolgingskommissie.