Eco-taks geen hinderpaal voor Waals verpakkingsconvenant

BRUSSEL (tijd) - Niettegenstaande de beslissing van de nationale overheid om een eco-taks in te voeren, heeft de verpakkingsindustrie gisteren een convenant gesloten met het Waalse gewest. Hierdoor heeft nu elk gewest zijn afvalconvenant. Wallonië produceert jaarlijks 900.000 ton huishoudelijk afval. Een vierde bestaat uit weggeworpen verpakkingen. Met het convenant, dat een looptijd heeft van 5 jaar, moet deze hoeveelheid worden teruggedrongen. Tevens zullen meer milieuvriendelijke verpakkingen op de markt verschijnen. Tot slot zal ook werk worden gemaakt van de recyclage.