Advertentie
Advertentie

Ecobonus

De ecotaks is terug in de actualiteit. De taks zag het levenslicht in 1992 bij de communautaire onderhandelingen over het Sint-Michielsakkoord. Jean-Luc Dehaene wist toen de steun van de groenen aan de staatshervorming af te kopen met het vooruitzicht op de invoering van de ecotaks. In werkelijkheid werden de groenen bedot. Want van de ecotaks is nooit veel in huis gekomen. De wetgeving werd in de loop van de jaren verscheidene keren aangepast met telkens hetzelfde doel: de invoering ervan uitstellen en vooral ... omzeilen. Zo werden gaandeweg allerhande producten en verpakkingen van de ecotaks vrijgesteld als er bepaalde recyclagepercentages werden gehaald.Dat de ecotaks nu plots, op 1 januari 2001, weer opduikt voor de drankkartons is alleen maar te wijten/te danken aan slordige wetgeving. Bij een van de vele wetswijzigingen werd vergeten de tijdelijke vrijstelling voor die kartons om te zetten in een definitieve. Die vrijstelling werd overigens maar verleend onder de voorwaarde dat een bepaald recyclagepercentage zou worden gehaald. Dat percentage wordt al enkele jaren niet gehaald. Als de wet zou worden toegepast, zou er bijgevolg nu al geen vrijstelling meer mogen zijn.Maar de bestaande wet wordt niet toegepast en dat zal ook in de toekomst niet het geval zijn. Er komt een bericht in het Staatsblad dat afkondigt dat de ecotaks op drankverpakkingen niet wordt toegepast zolang er geen nieuwe wet terzake is. Die nieuwe wet moet er zijn voor eind volgend jaar. In de nieuwe wet, besliste de ministerraad gisteren, zullen de ecotaksen op drankverpakkingen vervangen worden door ecobonussen, in de vorm van lagere, groene BTW-tarieven en accijnzen voor herbruikbare verpakkingen. Het beginsel dat de vervuiler betaalt, wordt dus aangevuld met het beginsel dat de minder-vervuiler wordt betaald.Je kan het de groenen niet kwalijk nemen dat ze de slordige wetgeving over de ecotaks aangrijpen om alsnog hun geesteskind aan een nieuw leven te helpen. Wat je hen, en met hen heel paars-groen, wel kwalijk kan nemen, is dat ze hierbij rechtsonzekerheid creëren.We zijn trouwens ver verwijderd geraakt van de oorspronkelijke filosofie van de ecotaksen die luidt dat voorkomen beter is dan genezen. In de praktijk is van die preventiefilosofie nauwelijks iets overgebleven en zijn de ecotaksen verworden tot een stok achter de deur voor wie niet of onvoldoende recycleert. In plaats van een afvalvoorkomingsbeleid kwam er een afvalverwerkingsbeleid.Dat laatste is geen typisch Belgisch maar een Europees fenomeen. Om concurrentiële redenen moest ons land zich wel inschakelen in dat afvalverwerkingsscenario. Een afvalvoorkomingsbeleid door middel van milieutaksen maakt slechts kans als die taksen op Europees niveau worden ingevoerd. Eenzijdige Belgische ecotaksen zadelen de Belgische bedrijven op met een concurrentieel nadeel. Eenzijdige Belgische ecobonussen daarentegen kunnen het concurrentieel nadeel compenseren dat Belgische bedrijven oplopen door voor een duurzame economie te opteren. Maar het is niet de invoering van een bonusje voor herbruikbare drankverpakkingen die voor die trendbreuk zal zorgen. De groenen zijn in het dossier van de ecotaksen andermaal bedot, ditmaal niet door Jean-Luc Dehaene maar door Guy Verhofstadt.Stefaan HUYSENTRUYT