Ecologie en ekonomie in Vlaanderen

De bescherming van het leefmilieu is sedert een aantal jaren een prioritair beleidsdomein van de Vlaamse regering. Op korte termijn (1989-1993) werd, ter oplossing van een aantal aktuele milieuproblemen, een zeer omvangrijke milieureglementering tot stand gebracht, zij het op een vrij geïmprovizeerde en onsamenhangende wijze. Tevens werd ook op lange termijn gedacht, door de oprichting van de interuniversitaire kommissie voor de herziening van het milieurecht in het Vlaamse gewest, waarvan een aantal voorstellen nu reeds in behandeling zijn.